Едеса - градът на водите

Едеса някога е била български град, и се е казвала Воден. Интересното за нея от една страна са старите сгради, в които някога са живяли българи, а от друга фактът, че градът е построен върху водопади. Той се намира върху високо плато. През него текат можество реки, които падат от доста високо щом стигнат ръба на платото - там се намират и старите къщи. През цялото време имаш усещането, че си на морето. В стария град можете да видите чудесно реставрирани стари къщи, както и съвсем разрушени такива. Центърът преставлява една дълга улица, на която са разположени много магазинчета от двете страни на улицата, кафенетата са малки, но пък за това са много удобни и с красива архитектура. Паркът където се намират изкуствените каскадни водопадчета има и неголяма пещера, където в осветените галерии се срещат много интересни орнаменти, сталактити и естествено образували се от водата дупки и отверстия, някои от тях даже са и доста опасно дълбоки.